Hlavní strana  > Digitalizace kronik  > BEZPEČNOST

Bezpečnost jak uchovávání kroniky

Historické dokumenty jsou nenahraditelné a neocenitelné, proto je třeba dbát na bezpečnost jak uchovávání, tak digitalizace a zejména převážení.

Uchovávání:

Kronika by měla být uložena v prostoru se stálou teplotou a vzdušnou vlhkostí vhodnou pro skladování historických tisků. Zde si uvědomme, že je třeba tyto dokumenty skladovat stovky let!!!! Proto by měly být kroniky digitalizovány, vytvořeny kopie a originály bezpečně uloženy (nejlépe v okresním archivu).

Digitalizace:

Při neodborné digitalizaci může dojít k poškození kroniky. Historické knihy by se měli digitalizovat na na přístrojích k tomu určených. Hrozí zejména poškození vazby knihy nadměrným rozevřením nebo působením nevhodného světla – někdy i s tepelným zářením. Maximální rozevření knihy by mělo být 80 stupňů.

 
 
>