Hlavní strana  > Digitalizace kronik  > METODIKA DIGITALIZACE

Formát souboru po skenování kronik:

Předlohy budou skenovány ve formátu TIFF, případně JPEG2000. Tyto formáty jsou takzvaně „bezeztrátové“ (dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od komprese ztrátové, při které dochází ke smazání některých méně podstatných informací z komprimovaných dat) a budou sloužit zároveň jako archivní kopie předávaných materiálů.

Rozlišení:

Minimální požadované rozlišení skenovaných materiálů je 300 dpi. (dots per inch, bodů na palec). Vyšší rozlišení je přípustné, nemělo by ovšem vzhledem k návaznosti na velikost souborů přesáhnout 600 dpi.

Barevná hloubka:

U barevných předloh, fotografií, ručních kreseb a maleb je požadovaná barevná hloubka 24 bit (15,6 milionů barev). U černobílých materiálů 4 bit (16 stupňů šedi).

Komprese dokumentů:

Pokud skenovací zařízení umožňuje kompresi skenovaných materiálů, bude z důvodu menšího objemu dat použita na černobílé dokumenty bezeztrátová LZW komprese. U barevných materiálů se komprese neprovádí.

Fyzická podoba strany:

Z důvodu zachování co největší vypovídací a historické podoby předlohy a z důvodu zamezení prosvítání textu z následujících stran, musí být strany skenovány s černým okrajem. Okraj bude maximálně 2 – 5 mm široký. V případě, že je text na předloze napsán příliš do středu a předloha nelze na skeneru otevřít tak aniž by nedošlo ke ztrátě informací (není možno přečíst neskenovaný text, text je zkreslený…) bude s touto stranou neskenováno i cca 2 – 5 mm sousední strany viz obrázek.

scanner1

V případě, ze předávající nemůže dodržet některou z výše uvedených podmínek, bude parametry skenování konzultovat s provozovatelem stránek ……. . Ten individuálně rozhodne, zda je možné tyto zhoršené parametry akceptovat, nebo zda bude nutné digitalizaci předlohy řešit jiným způsobem.

Metodiku pro projekt LOGEUM zpracoval

Michal Pšenička

vedoucí Digitalizačního centra Knihovny Akademie Věd ČR

 
 
>