HLAVNÍ STRANA

Kroniky obcí - digitalizace, pomístní jména

Digitalizace kronik

Cílem projektu Logeum je zveřejnit na těchto stránkách co možná největší množství digitalizovaných obecních kronik.

Při digitalizaci kronik a poradenství spolupracujeme s Digitalizačním centrem Knihovny Akademie Věd ČR.

Kroniky v elektronické podobě je možné otevřít přímo z našich stránek, nebo ze stránek příslušné obce. Obecním úřadům v tomto nabízíme spolupráci, od poradenství až po realizaci digitalizace a zveřejnění na klíč. Obecní kroniky jsou cenným studijním materiálem pro profesionální genealogy, ale i pro ty, kteří pátrají po svých předcích, nebo si chtějí sestavit rodokmen.

Skenování kronik probíhá podle metodiky sestavené speciálně pro tento projekt Digitalizačním centrem Knihovny Akademie Věd ČR.

Pomístní jména

Všichni jistě známe názvy jako V Lukách, Na Borech atd. Jenže s měnící se krajinou, migrací obyvatelstva a v neposlední řadě klesajícím významem těchto pojmenování z hlediska orientace v terénu, upadají pomístní názvy v zapomnění.

Jedním z cílů projektu Logeum je zmapování těchto pomístních názvů včetně jejich souřadnicového určení. V ČR proběhlo mapování pomístních jmen v letech 1963 – 1980. Výzkum prováděl Onomastický ústav Akademie Věd ČR. Ten se pomístními jmény zabývá zejména z pohledu jazyka českého, ale z hlediska historického a geografického jen okrajově. Tudíž sice pomístní jména známe, ovšem kde to místo je, víme jen přibližně. S nástupem nových technologií dostáváme do ruky nástroj, který umožňuje tento stav napravit.


Tvůrce webu

Tento web je pod správou firmy Compactis
Portfolio našich služeb zahrnuje komplexní realizaci včetně grafiky, PR textů, SEO optimalizace, zajištění hostingu a domény, následnou správu a údržbu webových prezentací.