Hlavní strana  > POMÍSTNÍ JMÉNA

Pomístní jména

Všichni jistě známe názvy jako V Lukách, Na Borech atd. Jenže s měnící se krajinou, migrací obyvatelstva a v neposlední řadě klesajícím významem těchto pojmenování z hlediska orientace v terénu, upadají pomístní názvy v zapomnění.

Jedním z cílů projektu Logeum je zmapování těchto pomístních názvů včetně jejich souřadnicového určení. V ČR proběhlo mapování pomístních jmen v letech 1963 – 1980. Výzkum prováděl Onomastický ústav Akademie Věd ČR. Ten se pomístními jmény zabývá zejména z pohledu jazyka českého, ale z hlediska historického a geografického jen okrajově. Tudíž sice pomístní jména známe, ovšem kde to místo je, víme jen přibližně. S nástupem nových technologií dostáváme do ruky nástroj, který umožňuje tento stav napravit. Každý kdo zná nějaká pomístní jména může je vkládat jednoduše na těchto stránkách a po odsouhlasení PJ administrátorem příslušné obce, budou zobrazena a zapsána do databáze.

 
 
>